català  |  español  |  english


Mai152011

OmmWriter un editor per a recuperar el plaer per l’escriptura


OmmWriter

L’OmmWriter és un editor de text diferent on el seu objectiu és el de proveir un entorn agradable i lliure de distraccions per a centrar-se exclusivament en l’escriptura.

Estem habituats als processadors de textos que són aplicacions amb un gran nombre de funcionalitats que permeten una àmplia varietat d’estils i formats de text, també hi ha editors més simples i d’altres més orientats a entorns de programació.

Un dels problemes habituals a la que molta gent s’enfronta quan ha de realitzar un escrit en un processador de text és que disposar d’un gran nombre d’opcions, a banda d’afegir major complexitat a l’aplicació, fa que al principi es destini una gran part del temps a explorar les possibilitats estilístiques i manco al propi contingut.

Per a aconseguir el seu propòsit l’OmmWriter s’executa en mode de pantalla completa i es mostra en una interfície simplificada que resulta molt senzill d’utilitzar i amb poques opcions. El més important és que disposa d’unes plantilles que són uns temes que combinen una imatge i música de fons i també opcionalment pot emetre un petit soroll en cada tecleig, com per exemple el de simular gotes d’aigua.

Hem de tenir clar que l’OmmWriter no és l’aplicació per a decidir el format final del text, sinó per a la construcció del text. Si és un text que s’ha de formatar en l’OmmWriter podem gravar el text en format txt o bé podem copiar i enganxar el text a l’aplicació que ens permeti formalitzar l’aparença que volem.

OmmWriter ha sigut desenvolupat per l’agència de publicitat barcelonina HerraizSoto i és pot baixar sense cost per a Windows i Mac OS X a la seva web i també es poden adquirir plantilles addicionals.