català  |  español  |  english


Ago082013

Baixa subtítols fàcilment amb VLsub


vlsub per a VLC

VLsub per a VLC

Per als qui utilitzeu el reproductor de vídeo VLC s’ha creat una extensió que permet baixar-ne els subtítols dels vídeo que s’estigui reproduïnt en el VLC d’una manera molt fàcil.

Primer heu de baixar l’extensió VLsub que consta d’un únic arxiu que podeu baixar des del següent enllaç:

https://raw.github.com/exebetche/vlsub/master/vlsub.lua

El següent pas és copiar-lo al directori corresponent, que depenent del sistema operatiu que es faci servir serà el següent:

  • Windows: C:\Archivos de programa\VideoLAN\VLC\lua\extensions\
  • Linux: /usr/lib/vlc/lua/extensions/
  • Mac OS X: /Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/extensions/

Copiant-lo en el directori indicat anteriorment comportarà que l’extensió vlsub estigui disponible per a tots els usuaris del sistema. Ara bé, si no som usuaris administradors del sistema també podem copiar l’extensió dintre del perfil d’usuari:

  • Windows XP: Datos de programa\vlc\lua\extensions\
  • Windows Vista, 7 i 8: AppData\Roaming\vlc\lua\extensions\
  • Linux: .local/share/vlc/lua/extensions/
  • Mac OS X:  Library/Application Support/org.videolan.vlc/lua/extensions/

Al obrir de nou un vídeo en el VLC en el menú Visualitza tindrem disponible l’opció VLsub, al pitjar-hi ens apareixerà una petita finestra des de la qual podrem seleccionar l’idioma en el que es vulgui baixar el subtítol i després pitja el botó Search by hash, si no s’obté cap resultat també es pot provar amb el botó Search by name.

Ara només queda que a la part inferior es marqui  un resultat de la llista i finalment ptija a Download selection i el subtítol es baixarà i es carregarà automàticament en el propi reproductor.